trang_banner

Hệ thống khử ion

  • Hệ thống xử lý nước Nhà sản xuất nước uống

    Hệ thống xử lý nước Nhà sản xuất nước uống

    Đối với các hệ thống nước công nghiệp hiện đại, có nhiều phân khúc và nhu cầu sử dụng nước.Các doanh nghiệp công nghiệp và khai thác mỏ không chỉ cần lượng nước lớn mà còn có những yêu cầu nhất định về nguồn nước, áp lực nước, chất lượng nước, nhiệt độ nước và các khía cạnh khác.Việc sử dụng nước có thể được phân loại theo mục đích sử dụng, bao gồm các loại sau: Nước xử lý: Nước sử dụng trực tiếp trong sản xuất công nghiệp được gọi là nước xử lý.Nước xử lý bao gồm các thành phần sau...
  • Thiết bị khử ion nhà máy nước thẩm thấu ngược công nghiệp

    Thiết bị khử ion nhà máy nước thẩm thấu ngược công nghiệp

    Đối với các hệ thống nước công nghiệp hiện đại, có nhiều phân khúc và nhu cầu sử dụng nước.Các doanh nghiệp công nghiệp và khai thác mỏ không chỉ cần lượng nước lớn mà còn có những yêu cầu nhất định về nguồn nước, áp lực nước, chất lượng nước, nhiệt độ nước và các khía cạnh khác.