trang_banner

Hệ thống nước thẩm thấu ngược hai giai đoạn

 • nhà máy khử trùng nước ro với bình nước nóng

  nhà máy khử trùng nước ro với bình nước nóng

  KHÔNG.Mô tả Dữ liệu 1 Tỷ lệ loại bỏ muối 98,5% 2 Áp suất làm việc 0,6-2,0Mpa 3 Điện áp 200v/50Hz, 380V/50Hz, v.v. tùy chỉnh 4 Chất liệu Ss, CPVC, FRP, PVC 5 Nước thô (nước biển) TDS <35000PPM Nhiệt độ 15oC- 45°C Tốc độ phục hồi 55°C 6 Độ dẫn nước ra ngoài (us/cm) 3-8 7 Màng thẩm thấu ngược (RO) 8040/4040 8 Nước đầu vào SDI <5 9 Nước đầu vào PH 3-10 Đặc tính sản phẩm Mục Công suất (T/H ) Công suất(KW) Phục hồi(%) Độ dẫn nước một giai đoạn (μs/cm) Hai...
 • Máy lọc nước tinh khiết nhà máy thẩm thấu ngược hai giai đoạn

  Máy lọc nước tinh khiết nhà máy thẩm thấu ngược hai giai đoạn

  KHÔNG.Mô tả Dữ liệu 1 Tỷ lệ loại bỏ muối 98,5% 2 Áp suất làm việc 0,6-2,0Mpa 3 Điện áp 200v/50Hz, 380V/50Hz, v.v. tùy chỉnh 4 Chất liệu Ss, CPVC, FRP, PVC 5 Nước thô (nước biển) TDS <35000PPM Nhiệt độ 15oC- 45°C Tốc độ phục hồi 55°C 6 Độ dẫn nước ra ngoài (us/cm) 3-8 7 Màng thẩm thấu ngược (RO) 8040/4040 8 Nước đầu vào SDI <5 9 Nước đầu vào PH 3-10 Đặc tính sản phẩm Mục Công suất (T/H ) Công suất(KW) Phục hồi(%) Độ dẫn nước một giai đoạn (μs/cm) Hai...
 • Máy lọc nước xử lý thẩm thấu ngược cho dược phẩm

  Máy lọc nước xử lý thẩm thấu ngược cho dược phẩm

  KHÔNG.Mô tả Dữ liệu 1 Tỷ lệ loại bỏ muối 98,5% 2 Áp suất làm việc 0,6-2,0Mpa 3 Điện áp 200v/50Hz, 380V/50Hz, v.v. tùy chỉnh 4 Chất liệu Ss, CPVC, FRP, PVC 5 Nước thô (nước biển) TDS <35000PPM Nhiệt độ 15oC- 45°C Tốc độ phục hồi 55°C 6 Độ dẫn nước ra ngoài (us/cm) 3-8 7 Màng thẩm thấu ngược (RO) 8040/4040 8 Nước đầu vào SDI <5 9 Nước đầu vào PH 3-10 Đặc tính sản phẩm Mục Công suất (T/H ) Công suất(KW) Phục hồi(%) Độ dẫn nước một giai đoạn (μs/cm) Hai giai đoạn...
 • Máy lọc nước thẩm thấu ngược Ánh sáng Uv để xử lý nước

  Máy lọc nước thẩm thấu ngược Ánh sáng Uv để xử lý nước

  KHÔNG.Mô tả Dữ liệu 1 Tỷ lệ loại bỏ muối 98,5% 2 Áp suất làm việc 0,6-2,0Mpa 3 Điện áp 200v/50Hz, 380V/50Hz, v.v. tùy chỉnh 4 Chất liệu Ss, CPVC, FRP, PVC 5 Nước thô (nước biển) TDS <35000PPM Nhiệt độ 15oC- 45°C Tốc độ phục hồi 55°C 6 Độ dẫn nước ra ngoài (us/cm) 3-8 7 Màng thẩm thấu ngược (RO) 8040/4040 8 Nước đầu vào SDI <5 9 Nước đầu vào PH 3-10 Đặc tính sản phẩm Mục Công suất (T/H ) Công suất(KW) Phục hồi(%) Độ dẫn nước một giai đoạn (μs/cm) Hai giai đoạn...
 • Máy xử lý nước thẩm thấu ngược hai giai đoạn khử ion công suất lớn

  Máy xử lý nước thẩm thấu ngược hai giai đoạn khử ion công suất lớn

  KHÔNG.Mô tả Dữ liệu 1 Tỷ lệ loại bỏ muối 98,5% 2 Áp suất làm việc 0,6-2,0Mpa 3 Điện áp 200v/50Hz, 380V/50Hz, v.v. tùy chỉnh 4 Chất liệu Ss, CPVC, FRP, PVC 5 Nước thô (nước biển) TDS <35000PPM Nhiệt độ 15oC- 45°C Tốc độ phục hồi 55°C 6 Độ dẫn nước ra ngoài (us/cm) 3-8 7 Màng thẩm thấu ngược (RO) 8040/4040 8 Nước đầu vào SDI <5 9 Nước đầu vào PH 3-10 Đặc tính sản phẩm Mục Công suất (T/H ) Công suất(KW) Phục hồi(%) Độ dẫn nước một giai đoạn (μs/cm) Hai...