trang_banner

Hệ thống siêu lọc

  • Hệ thống siêu lọc sản xuất nước khoáng

    Hệ thống siêu lọc sản xuất nước khoáng

    Siêu lọc là phương pháp lọc màng để tách các chất dựa trên kích thước và trọng lượng phân tử của chúng.Nó liên quan đến việc sử dụng màng bán thấm cho phép các phân tử và dung môi nhỏ hơn đi qua trong khi giữ lại các phân tử và hạt lớn hơn.Trong các ngành công nghiệp khác nhau, siêu lọc được sử dụng để tinh chế và cô đặc các dung dịch cao phân tử, đặc biệt là dung dịch protein.Nó thường được sử dụng trong sản xuất hóa chất và dược phẩm, thực phẩm và ...